Biuro Tłumaczeń | Oferta

Oferujemy:

 • Języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
 • Inne języki - po uzyskaniu potwierdzenia od współpracujących z nami tłumaczy (bez kosztów pośrednictwa)
 • Tłumaczenia pisemne poświadczone (tzw. przysięgłe) i zwykłe
 • Tłumaczenia ustne
 • Weryfikację i korektę tłumaczeń dostarczonych przez klientów

Zlecenia przyjmujemy:

 • w siedzibie biura
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres glotta@glotta.pl
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera

Wystawiamy faktury VAT.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 • teksty prawne i prawnicze
 • akty notarialne, pełnomocnictwa
 • dokumenty USC
 • dokumenty samochodowe,
 • umowy
 • statuty
 • dokumenty handlowe, naukowe, techniczne i ogólne
 • świadectwa szkolne, dyplomy
 • zaświadczenia
 • sprawozdania finansowe, bilanse
 • deklaracje podatkowe

Tłumaczenia ustne

 • notarialne
 • USC (śluby)
 • negocjacje handlowe
 • zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy
 • sądowe
 • kompleksowa obsługa językowa firm

Język angielski

język angielski tłumaczenia

Język niemiecki

język niemiecki tłumaczenia

Język francuski

język francuski tłumaczenia

Język rosyjski